U nas zrealizujesz Bon Turystyczny
Bon turystyczny ważny do 31 marca 2023 r.
COVID-19 OBIEKT BEZPIECZNY HIGIENICZNIE
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Klauzula informacyjna

Oferta w przygotowaniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu z przedstawicielem, Firma M.W. ZACZYK USŁUGI TURYSTYCZNE ZIELENIEC AWF MARIA ZACZYK, jednocześnie oświadczam iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma M.W. ZACZYK USŁUGI TURYSTYCZNE ZIELENIEC AWF MARIA ZACZYK, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój, miejsc. Duszniki-Zdrój, ul. Zieleniec, nr 2, 57-340, poczta Duszniki-Zdrój, NIP: 8830016218
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych / usług turystycznych
    - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Absolwent
Absolwent Zieleniec
Tarcza PFR